Røntgen

OPG: Vi har en panoramarøntgenmaskin som tar et mer avansert bilde enn vanlige røntgenbilder. Med dette bildet får man oversikt over begge kjever, tenner med røtter, samt bihuler og tilgrensende strukturer. Dette bildet tas ikke som standard, men er et meget
godt hjelpemiddel for å vurdere f.eks. røttenes beliggenhet og anatomi før en visdomstannsfjerning.

CBCT: Cone Beam CT gir mulighet for 3D-bilder av strukturer i munnregionen. Vi er tilknyttet oral radiolog Stein Johannessen for spesialistvurdering av bilder, etter at CT-bildet er tatt av tannlege med spesialkompetanse innenfor dette området. Relevante problemstillinger hvor CBCT kan benyttes som et hjelpemiddel:

  • Rotresorpsjoner (Celler som «spiser» opp tannbenet)
  • Visdomstenner som ligger vanskelig til i forhold til nerver
  • Betennelse på tannrøtter
  • Lokalisering og diagnostisering av rotsprekker
  • Cyster
  • Behandlingsplanlegging i forkant av implantatbehandling