Protetikk

Fasett/porselensfasade: Dette er i hovedsak en kosmetisk behandling for fronttenner. En fasett er et tynt skall oftest fremstilt i porselen, som limes utenpå tannen man ønsker å forbedre. En stor fordel ved denne behandlingen er at man ikke trenger å slipe mye i tannen.

Krone: Dersom tapet av tannsubstans er meget stort, er det ønskelig å lage det man kaller en krone. Dette for å forsterke tannen. Denne erstatningen lages utenfor munnen, enten av en tanntekniker eller av tannlegen selv. Ved første besøk sliper tannlegen tannen til en spesiell form, tar så avtrykk av den, og ved hjelp av dette avtrykket kan kronen fremstilles. Mellom første og andre besøk vil pasienten ha en midlertidig krone på den slipte tannen. Ved andre besøk festes så kronen til tannen ved hjelp av en sement. Kronen festes så i andre besøk til tannen ved hjelp av en sement.

Vi kan tilby våre pasienter computerfremstilte kroner (CEREC): Dette betyr at du kan gjøre unna tannbehandlingen hos oss på kun en dag. Metoden er også svært godt egnet for å erstatte store amalgamfyllinger. Etter at tannen er slipt til, blir det tatt bilder som overføres til en PC. Der blir det ved hjelp av et avansert program modellert en ny krone tilpasset din tann. Datamodellen blir så overført trådløst til en fresemaskin, som freser ut den ferdige kronen. Materialet som brukes er keram (porselen) og har svært god estetikk og holdbarhet.

Bro: Dersom en eller flere tenner mangler kan man erstatte disse ved hjelp av en bro. Fremgangsmåten er i hovedsak lik som ved fremstilling av krone, men man sliper to eller flere tenner i samme besøk, avhengig av bl.a. hvor mange tenner som skal erstattes. Likeledes som ved krone, festes broen med en sement ved andre besøk.

Implantat/implantatkrone: Ved tap av enkelttenner er implantat et alternativ til bro, spesielt dersom nabotennene som evt. må slipes til, ikke har fyllinger fra før. En implantatskrue av titan skrus direkte fast i pasientens kjeve ved første behandlingsseanse. Det vil da i løpet av noen måneder gro ben helt inn til denne skruen, slik at den vil sitte fast i kjevebenet. Senere festes et mellomledd (distanse) til skruen. Denne distansen tar tannlegen avtrykk av, en krone fremstilles og sementeres eller skrus fast til implantatet ved neste besøk. Ved total tannløshet skrus det inn flere implantater som da til slutt vil være feste til en hel tannrekke.

Protese: Dette er et alternativ til bro/implantat ved erstatning av manglende tenner. Hvis vi erstatter noen tenner snakker vi om en delprotese. En delprotese er ikke direkte festet til tennene slik som en bro vil være. Det vil si at pasienten kan ta den ut og inn selv. Denne løsningen er billigere enn en broløsning, men vil kreve at pasienten må venne seg til å bruke den. Dersom alle tennene i en kjeve skal erstattes, kaller man det helprotese. Med en helprotese vil pasientens gjenværende kjevekam og kinn mm. være avgjørende for hvor godt protesen vil sitte.