Periodental behandling

Med dette mener vi behandling som er rettet mot tannkjøttslidelser. Disse lidelsene kan variere fra milde irritasjoner i tannkjøttet, til alvorlige tilfeller av periodontitt (pyrea) hvor tennene kan løsne og falle ut.

Grunnen til disse lidelsene kan variere, men en stor del av befolkningen få en viss grad av periodontitt i løpet av livet. Behandlingsformen tar sikte på å gjennopprette normale og friske tannkjøttsforhold, ved hjelp av grundig rens av tennene og tannrøttene. Alvorlighetsgraden hos den enkelte vil bli nøye vurdert ved undersøkelse, og en detaljert behandlingsplan vil bli lagt. I alvorlige tilfeller vil det bli vurdert henvisning til spesialist i periodonti. Dersom diagnosen periodontitt blir satt, har pasienten krav på støtte til behandlingen fra HELFO. Hos oss betaler du din egenandel, mens resten blir dekket.