Fyllingsterapi

Denne behandlingsformen er for å erstatte små til store tannsubstanstap.

F.eks følge av karies (hull), mistede fyllinger, tannslitasje eller frakturer. Tidligere brukte man i all hovedsak amalgam til fyllinger. Nå er ikke dette lenger lov på grunn av miljømessige hensyn knyttet til kvikksølvinnholdet i amalgam, og nye moderne tannfargede plastikkfyllinger (kompositt) er førstevalget.