CEREC – tannerstatning på samme dag

Vi er oppdatert på den nyeste teknologien og tilbyr våre pasienter computerfremstilte kroner og broer (CEREC), fremstilt på samme dag.

Dette betyr at du kan gjøre unna tannbehandlingen hos oss på kun en dag, i stedet for å vente på en teknikerfremstilt krone som tar to uker. Metoden er også svært godt egnet for å erstatte store amalgamfyllinger. Etter at tannen er slipt til, blir det tatt bilder som overføres til en PC. Der blir det ved hjelp av et avansert program modellert en ny krone tilpasset din tann. Datamodellen blir så overført trådløst til en fresemaskin, som freser ut den ferdige kronen. Materialet som brukes er keram (porselen) og har svært god estetikk og holdbarhet.